TV& VIDEO

Tín dụng cho người dân Nam Trung Bộ sau bão

Ái Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 08:30 ngày 15/01/2018

VTV.vn - Bão số 12 đã trôi qua gần 2 tháng rưỡi nhưng hậu quả của nó để lại vẫn còn dai dẳng. Năm 2018, câu chuyện giúp dân có nguồn vốn vay để tái sản xuất tiếp tục được quan tâm.

Tránh những trường hợp vay nóng hoặc ngưng sản xuất vì thiếu vốn, ngay giữa tháng 11/2017, Ngân hàng chính sách Phú Yên đã tăng cường cán bộ phối hợp các hội đoàn thể, tổ vay vốn rà soát, kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại và tiến hành xử lý rủi ro theo Quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ, tức gia hạn và khoanh nợ cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đối với các hộ đang vay vốn có nguy cơ tái nghèo sau bão, ngân hàng cũng đã chủ động giải ngân 20 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ vay, phần đông là các hộ tham gia đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.

Với mức vay mới từ 30 triệu đồng trước đây lên 50 triệu đồng, những hộ bị thiệt hại sau bão còn điều kiện sản xuất như được tiếp sức khôi phục sản xuất. Riêng với các hộ phải mất thời gian dài để ổn định cuộc sống, việc cho vay vốn sẽ được Ngân hàng chính sách xã hội đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong đầu năm nay.

Theo thống kê, vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội Phú Yên thiệt hại sau bão 12 là 10 tỷ đồng, tương đương với khoảng 350 hộ. Dù là con số không lớn, nhưng do đối tượng vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo nên việc hỗ trợ vốn giúp họ khôi phục sản xuất là cần kíp, có ý nghĩa giải quyết đời sống lâu dài.