TV& VIDEO

Tổng tiến công Xuân 1968: Biểu hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của quân và dân Quảng Nam

VTV8Cập nhật 15:16 ngày 06/03/2018

Tham gia hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các nhân chứng lịch sử tham gia lãnh đạo, trực tiếp chiến đấu trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

VTV.vn - Ngày 6/3, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Quảng Nam (1968-20180).

Hơn 30 bài tham luận, bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 … Hầu hết các bài viết, bài tham luận được chuẩn bị công phu, nội dung phong phú. Nhiều tham luận đã tập hợp được nhiều tư liệu mới, lần đầu được công bố. 

Hội thảo là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, một hoạt động khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm góp phần làm sáng tỏ vai trò, ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Quảng Nam. Đây cũng là dịp nhằm ghi nhận, tôn vinh những chiến công, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ, quân và dân Quảng Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, góp phần vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh. 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh: Quảng Nam là vùng đất có truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân Quảng Nam đã chiến đấu anh dũng, kiên cường lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong tiến trình lịch sử ấy, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã đi vào lịch sử của mảnh đất Quảng Nam như một mốc son chói lọi, biểu hiện sáng ngời của tinh thần yêu nước nồng nàn của quân và dân Quảng Nam. Trong những năm qua, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam luôn ý thức được việc cần phải làm rõ vị trí, ý nghĩa lịch sử của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tác động của sự kiện này đối với cục diện chiến trường Khu 5 và miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.