Cảnh giác trước bẫy tuyển dụng

Cảnh giác trước bẫy tuyển dụng

VTV.vn - Lừa đảo...chiếm dụng phí dịch vụ giới thiệu việc làm. Rất nhiều người tại TP.HCM đã mắc bẫy các trung tâm môi giới.