TV& VIDEO

Đặc biệt lưu ý khi điều chỉnh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 2018

-Thứ ba, ngày 24/07/2018 10:52 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này là thời điểm thí sinh có thể điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đã đăng ký, và thêm nguyện vọng mới. Chính vì vậy, mọi khâu điều chỉnh cần cân nhắc kỹ.

Năm nay, do điểm thi thấp nên nhiều trường Đại học giảm điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển so với năm 2017. Cụ thể, Đại học  Ngoại thương Hà Nội có điểm sàn nhận hồ sơ xết tuyển là 20,52 điểm, thấp hơn năm 2017 là 1 điểm. Đại học  Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật Hà Nội cũng có điểm nhận hồ sơ xết tuyển là 18, Học viện Tài chính có điểm xét tuyển là 17 điểm và không có môn nào bị điểm liệt. Trường Học viện Ngân hàng cũng có điểm nhận hồ sơ xết tuyển là 17 điểm…

Đặc biệt lưu ý khi điều chỉnh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 2018 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhận định, thí sinh không nên thấy điểm xét tuyển giảm mà nộp quá nhiều nguyện vọng vào nhiều trường. Cần phải cân nhắc thứ tự các nguyện vọng để tránh việc bị trượt ngành yêu thích, còn những ngành không yêu thích thì lại đỗ.

TIN MỚI