Chúng ta sẽ bắt đầu từ khái niệm “Tin tức”. Và dù rằng, ai cũng biết tin tức rất quan trọng đối với mọi quốc gia cũng như người dân. Nó giúp họ từ tất cả các khía cạnh như giáo dục, công nghệ, tăng trưởng và nhiều hơn nữa. Danh sách các lợi ích của tin tức là rất lớn. Tuy vậy, các định nghĩa bao gồm từ những thứ đơn giản, chung chung về việc đưa tin tức tới đông đảo mọi người như "mọi thứ mọi người không biết" và "bất kỳ điều gì mới", "thông tin kịp thời" rồi "những gì mọi người muốn biết" dường như vẫn chưa đủ. “Tin tức” trước hết phải là Sự thật. Và vì cuộc sống luôn chuyển động, nên vì vậy, dòng chảy tin tức cũng luôn chuyển động liên tục, không ngừng.

Thực hiện:

Bài viết: Ngọc Linh

Thiết kế: Minh Thu, Duy Nguyễn

10/10/2018