Lịch phát sóng

BXH huy chương

 • 07h00-11h00
  17h30-21h45
  T6-23/07

  Thi đấu các môn: Rowing, Bắn cung Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T7-24/07

  Thi đấu các môn: Bơi, Judo, Bắn cung, Quyền anh, Rowing , Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Taekwondo , Bóng rổ 3x3, Đấu kiếm
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  CN-25/07

  Thi đấu các môn: Bơi, Judo, Taekwondo, Canoeing Bắn cung, Cử tạ, Quyền anh, Đấu kiếm, Rowing Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Bóng rổ 3x3, Nhảy cầu
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T2-26/07

  Các môn: Bơi, Judo, Bóng rổ 3x3, Canoeing Bắn cung, Cử tạ, Quyền anh, Đấu kiếm, Rowing Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Taekwondo, Nhảy cầu
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T3-27/07

  Các môn: Bơi, Judo, Taekwondo, Canoeing Bắn cung, Cử tạ, Quyền anh, Đấu kiếm, Rowing Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Bóng rổ 3x3, Nhảy cầu
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T4-28/07

  Thi đấu các môn: Bơi, Judo, Bóng rổ 3x3 Bắn cung, Cử tạ, Quyền anh, Đấu kiếm, Rowing Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Canoeing, Nhảy cầu
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T5-29/07

  Thi đấu các môn: Bơi, Judo, Canoeing Bắn cung, Quyền anh, Đấu kiếm, Rowing Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Golf
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T6-30/07

  Thi đấu các môn: Điền kinh, Bơi, Judo, Bắn cung, Cử tạ, Quyền anh, Đấu kiếm, Bắn súng, Rowing, Canoeing, Nhảy cầu, Chung kết Thể dục nhào lộn, Golf
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T7-31/07

  Các môn: Bơi, Điền kinh, Judo, Bắn cung, Cử tạ, Quyền anh, Đấu kiếm, Bắn súng, Xe đạp, Canoeing, Nhảy cầu, Chung kết Thể dục nhào lộn, Golf
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  CN-01/08

  Thi đấu các môn: Bơi, Điền kinh, Vật, Quyền anh, Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Canoeing, Xe đạp, Nhảy cầu, Đấu kiếm, Golf
 • 07h00-11h30
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T2-02/08

  Thi đấu các môn: Điền kinh, Canoeing, Xe đạp Vật, Cử tạ, Quyền anh, Bắn súng Thể dục dụng cụ, Bơi nghệ thuật, Nhảy cầu, Golf
 • 07h00-11h30
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T3-03/08

  Thi đấu các môn: Điền kinh, Cử tạ, Quyền anh, Thể dục dụng cụ, Bơi nghệ thuật, Canoeing, Xe đạp, Nhảy cầu, Vật, Golf
 • 07h00-11h30
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T4-04/08

  Thi đấu các môn: Điền kinh, Taekwondo, Cử tạ, Quyền anh, Vật, Canoeing, Xe đạp, Trượt ván, Thể dục dụng cụ, Bơi nghệ thuật, Nhảy cầu, Leo núi, Golf
 • 07h00-11h30
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T5-05/08

  Thi đấu các môn: Điền kinh, Taekwondo, Quyền anh, Vật, Bơi nghệ thuật, Karate, Canoeing, Xe đạp, Nhảy cầu, Leo núi, Chung kết Trượt ván, Golf
 • 07h00-11h30
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T6-06/08

  Thi đấu các môn: Điền kinh, Taekwondo, Quyền anh, Vật, Thể dục nghệ thuật, Bơi nghệ thuật, Karate, Canoeing, Xe đạp, Nhảy cầu, Leo núi, Golf
 • 07h00-11h00
  13h00-18h00
  19h00-21h00
  T7-07/08

  Thi đấu các môn: Điền kinh, Taekwondo, Quyền anh, Vật, Thể dục nghệ thuật, Bơi nghệ thuật, Karate, Canoeing, Xe đạp, Nhảy cầu, Golf
 • 07h00-11h00
  13h00-16h30
  17h30-21h00
  CN-08/08

  Các môn: Quyền anh, Xe đạp, Marathon, Thể dục nghệ thuật Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020
 • # Quốc gia huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng Tổng
Tin sáng
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước