Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: Hạn hán ở Tây Nguyên

Phim tài liệu về tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở Tây Nguyên trong mùa khô năm nay đã ảnh hưởng tới việc canh tác các loại cây công nghiệp, đặc biệt là cà phê.

Đã có 0 bình luận