TV& VIDEO

Bắc Ninh: Hơn 511 tỷ đồng xóa phòng học cấp 4, kiên cố hóa trường lớp

Bắc Ninh: Hơn 511 tỷ đồng xóa phòng học cấp 4, kiên cố hóa trường lớp

21.09.2017

VTV.vn - Tỉnh Bắc Ninh quyết định đầu tư hơn 511 tỷ đồng xóa phòng học cấp 4 và kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2018 - 2020.

Hơn 30 tỷ đồng kiên cố hóa trường, lớp học tại các huyện miền núi Quảng Ngãi