Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu công việc

Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu công việc

19.01.2017

VTV.vn - Chất lượng đào tạo của các trường tại Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu công việc là kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế ILO.

Kỹ năng cần thiết để sớm có việc làm sau khi ra trường

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive