TV& VIDEO

Fitch: Trái phiếu chính quyền địa phương của Trung Quốc có nguy cơ vỡ nợ

Fitch: Trái phiếu chính quyền địa phương của Trung Quốc có nguy cơ vỡ nợ

26.09.2017

VTV.vn - Hãng tín nhiệm Fitch vừa đưa ra cảnh báo lần đầu tiên về nguy cơ các loại trái phiếu chính quyền địa phương của Trung Quốc có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ.

S&P hạ xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc