Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 19h - 05/4/2016

Chương trình Thời sự 19h ngày 05/4/2016 có một số nội dung chinh sau: Xuất hiện 2 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại Việt Nam; Quản lý chất cấm và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi; Các nước điều tra thông tin liên quan "hồ sơ Panama"...

Đã có 0 bình luận