Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 01/10/2015

Vấn đề hôm nay ngày 01/10/2015 với 2 vấn đề chính được bàn luận: Chênh lệch lớn giá giữa chăn nuôi và nơi tiêu dùng; Bước ngoặt mới trong cuộc khủng hoảng tại Syria.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM