Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 26/8/2015

Vấn đề hôm nay ngày 26/8/2015 với hai vấn đề chính được bàn luận: Điều hành kinh tế vĩ mô vẫn đi đúng hướng; Biến động trên thị trường tài chính Trung Quốc.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM