TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 11/7/2015

  • Chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 11/7/2015 với khách mời VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền. Đến "ăn trưa" cùng nhà hàng, cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã có những giây phút vui vẻ cùng khán giả của chương trình.