TV& VIDEO

Tuổi 20 hát: Vòng bán kết toàn quốc - Phần 1 - 18/12/2015