TV& VIDEO

Xưởng thời trang - 19/5/2015

  • Xưởng thời trang ngày 19/5/2015 với sự tham gia của nhân vật Lê Thị Vân Anh - Sinh viên năm 2, trường Cao đẳng du lịch Hà Nội.