TV& VIDEO

Ghế không tựa : Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

  • Đồng hành cùng chương trình Ghế không tựa hôm nay (10/5), ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Đến với chương trình Trung Quân đã chia sẻ "rất thật" về khởi đầu sự nghiệp của mình.