TV& VIDEO

Ghế không tựa: Ca sĩ Thùy Chi

  • Ghế không tựa với khách mời ca sĩ Thuỳ Chi. Cùng lắng nghe nữ ca sĩ tài năng chia sẻ về những thành công trong chặng đường âm nhạc của cô.