TV& VIDEO

Tuổi 20 hát: Vòng loại khu vực miền Trung

  • Tuổi 20 hát: Sau khi huấn luyện viên Thái Thùy Linh, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm tài năng ở khu vực miền Bắc thì trong tập này ca sĩ Ngọc Khuê, nhạc sĩ Dương Cầm sẽ tiếp tục tìm kiếm tài năng ở vòng loại khu vực miền Trung.