TV& VIDEO

1 triệu cây xanh

Hà Nội đặt hàng trồng cây xanh

Hà Nội đặt hàng trồng cây xanh

VTV.vn - TP Hà Nội đang đặt hàng các chuyên gia thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thiết kế trồng cây tại một số tuyến đường.