Lịch phát sóng chương trình VTV

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
 • 00:00Jeong Do JeonTập 34
 • 01:00Giải cứu gia đìnhTập 7
 • 02:00Giải cứu gia đìnhTập 8
 • 02:30Giọt lệ cứu mạngTập 5
 • 03:30Khám phá Malaysia cùng Martin YanTập 8
 • 04:00Sao và Sự KiệnTập 283
 • 04:30Sao thế giớiTập 124
 • 05:00Chuyện nàng luật sưTập 4
 • 06:00Khám phá Malaysia cùng Martin YanTập 8
 • 06:30Sao và Sự KiệnTập 283
 • 06:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 34
 • 07:00Điều ước cho emTập 7
 • 08:00Điều ước cho emTập 8
 • 08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 08:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 34
 • 09:00Khám phá Malaysia cùng Martin YanTập 8
 • 09:30Sao và Sự KiệnTập 283
 • 10:00Chuyện khó đỡTập 44
 • 10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 11:00Sao thế giớiTập 124
 • 11:30Khám phá Malaysia cùng Martin YanTập 8
 • 12:00Mây họa ánh trăngTập 25
 • 12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 13:00Chuyện khó đỡTập 43
 • 13:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 34
 • 14:00Giọt lệ cứu mạngTập 6
 • 14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 15:00Sao và Sự KiệnTập 283
 • 15:45Hát câu chuyện tìnhTập 5
 • 16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 17:00Điều ước cho emTập 9
 • 18:00Điều ước cho emTập 10
 • 18:30Sao và Sự KiệnTập 284
 • 19:00Gương mặt phu thêTập 15
 • 20:00Đuổi bắt tình yêuTập 17
 • 21:00Hát câu chuyện tìnhTập 6
 • 22:30Khám phá Malaysia cùng Martin YanTập 8
 • 23:00Chuyện khó đỡTập 44
 • 23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 34