Cả 7 trụ cột Chỉ số GII năm 2018 của Việt Nam cao hơn mức trung bình

Cả 7 trụ cột Chỉ số GII năm 2018 của Việt Nam cao hơn mức trung bình

11.07.2018

VTV.vn - Theo báo cáo vừa được tổ chức WIPO công bố, cả 7 trụ cột Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2018 của Việt Nam đều cao hơn mức trung bình.

Việt Nam là quốc gia đặc biệt trên BXH Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu