TV& VIDEO

Ra mắt Cổng thông tin Khởi nghiệp ĐMST quốc gia tại Techfest 2017

Ra mắt Cổng thông tin Khởi nghiệp ĐMST quốc gia tại Techfest 2017

14.11.2017

VTV.vn - Sáng 14/11, Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã chính thức được ra mắt tại Techfest 2017.

Xuất hiện 6 lĩnh vực dành cho các Làng khởi nghiệp ở Techfest 2017