TV& VIDEO

20 năm VTV3

Café sáng với VTV3 thông báo tuyển MC

Café sáng với VTV3 thông báo tuyển MC

VTV.vn - "Café sáng với VTV3" đang tìm kiếm những người dẫn chương trình tiềm năng phù hợp với một số đổi mới về nội dung và làm phong phú thêm đội ngũ MC cho chương trình.