TV& VIDEO

20th century fox

Chính thức: Deadpool sẽ làm phần 2

Chính thức: Deadpool sẽ làm phần 2

VTV.vn - Một tin vui cho tất cả những ai yêu mến Deadpool, đó là hãng 20th Century Fox đã xác nhận bộ phim sẽ làm phần tiếp theo.