2.500ha lúa bị ngập úng tại Trà Vinh

Giao diện thử nghiệm VTVLive