4G

2017 - Thời điểm cuộc đua 4G bùng nổ tại Việt Nam

2017 - Thời điểm cuộc đua 4G bùng nổ tại Việt Nam

VTV.vn - Các chuyên gia đánh giá, năm 2017 sẽ là thời điểm cuộc đua 4G chính thức bùng nổ tại Việt Nam, sẽ có cuộc cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà mạng.