TV& VIDEO

ách tắc

Hàng trăm người trú mưa, hầm vượt sông Sài Gòn tắc nghiêm trọng

Hàng trăm người trú mưa, hầm vượt sông Sài Gòn tắc nghiêm trọng

VTV.vn - Tại TP.HCM, mỗi khi trời mưa, đường hầm vượt sông Sài Gòn lại xảy ra tình trạng ách tắc nghiêm trọng vì hàng trăm người dừng xe trú mưa.