ADN

Phát hiện cấu trúc ADN mới trong tế bào người

Phát hiện cấu trúc ADN mới trong tế bào người

VTV.vn - Lần đầu tiên các nhà khoa học đã khẳng định được sự tồn tại của một cấu trúc ADN mới chưa từng thấy trong các tế bào sống của con người.