TV& VIDEO

ADN

Thử nghiệm chỉnh sửa gen nhằm thay đổi ADN con người

Thử nghiệm chỉnh sửa gen nhằm thay đổi ADN con người

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đã thử nghiệm phương pháp chỉnh sửa gen nhằm thay đổi vĩnh viễn ADN của con người.