AI

Châu Á - Điểm nóng phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo

Châu Á - Điểm nóng phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo

VTV.vn - Châu Á hiện đang là điểm nóng để phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo và tự động hóa.