TV& VIDEO

âm đạo

Phẫu thuật nội soi ở Bệnh viện TƯ Huế đạt đẳng cấp thế giới

Phẫu thuật nội soi ở Bệnh viện TƯ Huế đạt đẳng cấp thế giới

Trong thời gian qua, đội ngũ bác sỹ bệnh TƯ Huế liên tiếp thành công trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi, với những kỹ thuật lần đầu tiên được thực hiện ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.