TV& VIDEO

ẩm thực Châu Âu

Trải nghiệm đặc sắc với Lễ hội ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

Trải nghiệm đặc sắc với Lễ hội ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

VTV.vn - Lễ hội ẩm thực châu Âu lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội từ 4h ngày 14/5 tới.