TV& VIDEO

ẩm thực Huế

Quảng bá ẩm thực Huế ra thế giới

Quảng bá ẩm thực Huế ra thế giới

VTV.vn - Tồn tại từ triều Nguyễn cho đến ngày nay, ẩm thực cung đình và dân gian Huế đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.