TV& VIDEO

AMD

Mac Pro mới của Apple sẽ có giá từ 3000 USD

Mac Pro mới của Apple sẽ có giá từ 3000 USD

Apple thông báo, phiên bản máy tính Mac Pro mới nhất của công ty bắt đầu được đặt hàng từ ngày 19/12.