TV& VIDEO

America’s Next Top Model

“Mẹ đẻ” của Next Top Model trở thành giảng viên kinh doanh

“Mẹ đẻ” của Next Top Model trở thành giảng viên kinh doanh

VTV.vn - Tyra Banks - “mẹ đẻ” của Next Top Model - sắp trở thành giảng viên kinh doanh tại trường đại học Stanford, nằm ở bang California.