TV& VIDEO

ấn đền Trần

Không còn ăn xin, đổi tiền lẻ trước đêm khai ấn đền Trần

Không còn ăn xin, đổi tiền lẻ trước đêm khai ấn đền Trần

VTV.vn - Theo quan sát của phóng viên VTV, năm nay, tình trạng ăn xin, đổi tiền lẻ tại lễ hội khai ấn đền Trần, Nam Định, đã không còn diễn ra.