ấn đền Trần

Không còn ăn xin, đổi tiền lẻ trước đêm khai ấn đền Trần

Không còn ăn xin, đổi tiền lẻ trước đêm khai ấn đền Trần

VTV.vn - Theo quan sát của phóng viên VTV, năm nay, tình trạng ăn xin, đổi tiền lẻ tại lễ hội khai ấn đền Trần, Nam Định, đã không còn diễn ra.