TV& VIDEO

an ninh biển

Diễn đàn "Tăng cường hợp tác trong thực thi pháp luật trên biển khu vực ASEAN"

Diễn đàn "Tăng cường hợp tác trong thực thi pháp luật trên biển khu vực ASEAN"

VTV.vn - Hội thảo khai mạc tại Nha Trang nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển, bao gồm cả khuyến nghị về thể chế cũng như biện pháp hợp tác cụ thể.