TV& VIDEO

an ninh hàng không

Australia tăng cường an ninh hàng không

Australia tăng cường an ninh hàng không

VTV.vn - Sau khi phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố máy bay, an ninh ở Australia đã được siết chặt hơn tại tất cả các sân bay.