TV& VIDEO

an ninh lương thực

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Diễn đàn kinh tế thế giới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Diễn đàn kinh tế thế giới

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Diễn đàn kinh tế thế giới.