TV& VIDEO

an ninh lương thực

Phát hiện gen giảm tác động nhiễm mặn của lúa

Phát hiện gen giảm tác động nhiễm mặn của lúa

VTV.vn - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một loại gien giúp giảm tác động của tình trạng nhiễm mặn đất trên các cánh đồng lúa.