TV& VIDEO

án oan của ông huỳnh văn nén

Án oan của ông Huỳnh Văn Nén: Thành tích vẫn nặng hơn lương tâm và trách nhiệm

Án oan của ông Huỳnh Văn Nén: Thành tích vẫn nặng hơn lương tâm và trách nhiệm

VTV.vn - Đây là chia sẻ của LS Nguyễn Văn Chiến trước câu hỏi “Đạo đức công vụ trong quá trình điều tra xét xử hiện nay phải chăng có vấn đề?” nhìn từ án oan của ông Huỳnh Văn Nén.