TV& VIDEO

an toàn lưới điện

TT-Huế đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

TT-Huế đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

VTV.vn - Công tác đảm bảo an toàn lưới điện đang là yêu cầu cấp thiết cần được chú trọng triển khai trong mùa mưa bão tại Thừa Thiên - Huế.