TV& VIDEO

Ấn tượng Khoa học và Công nghệ

Ấn tượng Khoa học và Công nghệ 2016: Bức tranh tổng thể về KHCN Việt Nam năm 2016

Ấn tượng Khoa học và Công nghệ 2016: Bức tranh tổng thể về KHCN Việt Nam năm 2016

VTV.vn - Ấn tượng Khoa học và Công nghệ 2016 điểm lại những sự kiện ấn tượng nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã diễn ra tại Việt Nam trong năm qua.