TV& VIDEO

Andrés Iniesta

"200 - 300 triệu Euro chẳng bõ bèn gì so với Neymar"

"200 - 300 triệu Euro chẳng bõ bèn gì so với Neymar"

VTV.vn - Thủ quân Iniesta cho rằng, đối với Barcelona, 200 - 300 triệu Euro không đáng là gì so với việc họ đang sở hữu Neymar.