TV& VIDEO

Angkor

Lụa Takeo - Nét đặc sắc của đất nước Campuchia

Lụa Takeo - Nét đặc sắc của đất nước Campuchia

Chất lượng lụa ở Campuchia trong những năm gần đây tốt hơn trước cả về, hoa văn ngày càng đẹp hơn, đặc biệt là lụa Takeo.