TV& VIDEO

anh đức

Khải "sở khanh" Anh Đức: Vợ ở nhà mà như Phan Hương chắc giải tán lâu rồi

Khải "sở khanh" Anh Đức: Vợ ở nhà mà như Phan Hương chắc giải tán lâu rồi

VTV.vn - Nam diễn viên cho biết thêm vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời khi luôn ủng hộ, thông cảm cho công việc của chồng.