TV& VIDEO

Anh - EU

Khởi động đàm phán Brexit giai đoạn 2

Khởi động đàm phán Brexit giai đoạn 2

VTV.vn - Lãnh đạo các nước châu Âu đã đồng ý chuyển sang giai đoạn 2 đàm phán Brexit như mong muốn của nước Anh dù chưa biết nước Anh hi vọng quan hệ trong tương lai sẽ ra sao.