TV& VIDEO

anh hùng liệt sĩ

Cầu truyền hình Dáng đứng Việt Nam và những hình ảnh xúc động

Cầu truyền hình Dáng đứng Việt Nam và những hình ảnh xúc động

VTV.vn - Cầu truyền hình Dáng đứng Việt Nam đã thực sự chạm được tới trái tim người xem, như một sự tri ân tới những người con đã hy sinh anh dũng vì non sông gấm vóc Việt Nam.