TV& VIDEO

anh hùng liệt sĩ

Quảng Trị: Phát hiện và cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Phát hiện và cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ

VTV.vn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và cất bốc 9 hài cốt liệt sỹ tại thị xã Quảng Trị.