TV& VIDEO

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngành Cơ yếu phải bảo đảm bí mật, an toàn thông tin chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Ngành Cơ yếu phải bảo đảm bí mật, an toàn thông tin chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

VTV.vn - Lực lượng Cơ yếu cần bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời mọi thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước chuyển nhận qua cơ yếu.