TV& VIDEO

Anh Sơn

Bà gần 70 tuổi vượt hơn 100km đưa cháu đi thi

Bà gần 70 tuổi vượt hơn 100km đưa cháu đi thi

Nuôi cháu từ khi còn nhỏ, sau khi học xong lớp 12 cháu phải đi thi xa, bà Đào đã không ngại khó khăn đường xa, bắt xe từ huyện miền núi Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) vượt hơn một trăm cây số đưa cháu ra Thanh Hóa đi thi đại học đợt 2.