anh tuấn

Cả một đời ân oán - Tập 47: Bà Lan thẳng tay tát cháu nội, Dung gặp tai nạn xe

Cả một đời ân oán - Tập 47: Bà Lan thẳng tay tát cháu nội, Dung gặp tai nạn xe

VTV.vn - Vì xót thương Nguyên, bà Lan đã thẳng tay tát Bình mà không biết Bình cũng là cháu nội mình. Nghe tin Nguyên bị Bình đánh bất tỉnh, Dung lo lắng đến nỗi gặp tai nạn.