TV& VIDEO

Áo

Quan hệ Việt Nam - Áo: Thương mại, đầu tư đang trên đà phát triển mạnh mẽ

Quan hệ Việt Nam - Áo: Thương mại, đầu tư đang trên đà phát triển mạnh mẽ

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, quan hệ giữa Việt Nam - Áo, về thương mại, đầu tư đang trên đà phát triển mạnh mẽ.