TV& VIDEO

áp thấp

Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - Mới xuất hiện vào sáng nay (21/7) trên Biển Đông, nhưng đến chiều, vùng áp thấp đã nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.